نویسنده = ������������������ ����������
واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 271-289

احمد ولی پور؛ مژگان عبداللهی؛ محمد جلالی؛ هدایت غضنفری