نویسنده = داوود آزادفر
اثر سایه بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 95-104

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ داوود آزادفر؛ حسین میرزایی ندوشن


اثر سایه‌بان مصنوعی و رطوبت خاک بر تسهیم برخی عناصر غذایی در اندام‌های نهال بنه

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 43-54

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ داوود آزادفر؛ حسین میرزایی ندوشن