نویسنده = ������������������ ����������������
تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه‌های خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهان‌نما

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 317-330

رمضانعلی پوررستمی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ وحید اعتماد