نویسنده = �������� ���������� ����������
اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 141-154

10.22034/ijf.2021.136938

پدرام عطارد؛ سمیرا بیرانوند؛ محمد عسگری؛ نفیسه فنایی؛ مهدیه هاشم زاده