نویسنده = علیرضا مشکی
ابتلای درختان ارس (.Juniperus excelsa M. Bieb) به ارس‌واش (.Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb) در جنگل‌های منطقۀ حفاظت‌شدۀ میانکوه تاش شاهرود

دوره 15، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 497-514

10.22034/ijf.2023.363540.1894

داود کرتولی نژاد؛ هومن روانبخش؛ ذبیح‌الله فدائی؛ علیرضا مشکی؛ الهه نیکوئی


تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 59-72

10.22034/ijf.2021.269743.1764

امید مقصودیان؛ مریم ملاشاهی؛ علیرضا مشکی؛ هومن روانبخش؛ محمدکیا کیانیان