نویسنده = ���������� �������������������
بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 425-436

10.22034/ijf.2021.289718.1787

رحمت‌الله پردل؛ وحیده پیام نور؛ جهانگیر محمدی؛ غلامرضا گودرزی؛ حسین یوسفی؛ اکرم احمدی