نویسنده = ������������ ��������������
کارایی مدل‌های غیرخطی با اثرات آمیخته در تعیین معادلات قطر- ارتفاع درختان افرا پلت و انجیلی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 473-485

10.22034/ijf.2022.319698.1835

پروانه قادری؛ جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ رامین رحمانی؛ نرگس کریمی نژاد


بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 425-436

10.22034/ijf.2021.289718.1787

رحمت‌الله پردل؛ وحیده پیام نور؛ جهانگیر محمدی؛ غلامرضا گودرزی؛ حسین یوسفی؛ اکرم احمدی