نویسنده = ������������ ������������
کارایی مدل‌های غیرخطی با اثرات آمیخته در تعیین معادلات قطر- ارتفاع درختان افرا پلت و انجیلی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 473-485

10.22034/ijf.2022.319698.1835

پروانه قادری؛ جهانگیر محمدی؛ شعبان شتایی جویباری؛ رامین رحمانی؛ نرگس کریمی نژاد