کلیدواژه‌ها = مسیر چوبکشی
بازیابی رطوبت خاک در مسیرهای چوبکشی 20 سال بعد از عملیات چوبکشی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 179-194

هادی سهرابی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ قوام الدین زاهدی امیری


بررسی عوامل مؤثر در فرسایش آبی مسیرهای چوبکشی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 115-124

مجید لطفعلیان؛ زینب شیروانی؛ حامد نقوی