کلیدواژه‌ها = ترسیب کربن
بررسی تاثیر تاج‌پوشش و فصل‌نمونه‌برداری بر ویژگی‌های ‌زیستی خاک در رویشگاه‌‌های تاغ و گز استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.22034/ijf.2024.424128.1953

مریم اردیبهشت؛ محمد متینی زاده؛ انوشیروان شیروانی؛ هومن روانبخش؛ حسین توکلی نکو


برآورد ظرفیت ترسیب کربن خاک و زی‌تودۀ زیرزمینی در تودۀ آمیختۀ راش و ممرز (مطالعۀ موردی: جنگل لیره‌سر تنکابن)

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 141-154

10.22034/ijf.2022.337770.1865

حسین داجلری؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ احسان عبدی؛ محسن جوانمیری؛ محمد عسگری


برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 197-208

10.22034/ijf.2021.274498.1765

رامین نقدی؛ مهرداد میرزایی؛ امیرحسین آقاجانی؛ جواد ترکمن


بررسی مقدار ترسیب ‌کربن در زی‌تودۀ هوایی برخی ارقام جنگلکاری‌شدۀ صنوبر

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 195-205

فرهاد جهانپور؛ ضیاالدین باده یان؛ جواد سوسنی


برآورد مقدار زی‌توده و اندوختة کربن فرم‌های مختلف گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) در تودة جنگلی بلوط بلند دهدز

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 129-139

صادق علی نژادی؛ رضا بصیری؛ پژمان طهماسبی کهیانی؛ یوسف عسکری؛ مصطفی مرادی