کلیدواژه‌ها = تجدید حیات
تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.385065.1917

وحید فراشی؛ مرضیه رضایی؛ رسول مهدوی؛ مریم مصلحی؛ سعیده اسکندری


اثر متقابل درختان بالغ سرخدار(Taxus Baccata L.) و تجدید حیات آن در ذخیره‌گاه افراتختۀ استان گلستان

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 165-177

عارف حسابی؛ سید جلیل علوی؛ امید اسماعیل زاده


بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاه‌های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) در جنوب ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 255-267

اعظم ابراهیمی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری؛ جواد میرزایی؛ اکبر قاسمی