کلیدواژه‌ها = راش
مقایسه ویژگی‌های ساختاری توده‌های شاخه‌زاد و دانه‌زاد راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کجور نوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.343424.1870

مهران اسمعیلی؛ محسن جوانمیری‌پور؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان


بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) باتوجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 109-117

امیر اسلام بنیاد؛ جواد ترکمن؛ اسماعیل روحی