موضوعات = بیولوژی و تکنولوژی خاک
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه و شناسایی قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 487-500

فاطمه امیدعلی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی


4. جداسازی، شناسایی و بررسی تأثیر باکتری‌های بومی بر رشد نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 399-409

کامبیز رضایی؛ رقیه ذوالفقاری؛ رضا نقیها


6. رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم‌های خاک ریزوسفر شن (Lonicera nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 329-340

محمد متینی زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ نگین آرمند؛ طاهره علی زاده؛ فرشته شمس آبادی