موضوعات = جنگلداری
مقایسه روش‌های تشخیص تک‌درخت در جنگل‌هایی با ساختار و ترکیب گونه‌ای متفاوت با استفاده از داده‌های لایدار هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22034/ijf.2024.399471.1929

محمد فلاح؛ علی اکبر متکان؛ حسین عقیقی


ارزیابی صحت و دقت روش‌های تعیین موقعیت جهانی در نقشه‌برداری جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل جواهرده رامسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.22034/ijf.2023.408967.1939

ضیا باژرنگ؛ رامین نقدی؛ اسماعیل قجر؛ سعید فلاحی


تحلیل روند پوشش گیاهی و پایش سلامت بوم‌سازگان‌ با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: منطقه فندقلو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22034/ijf.2024.411977.1940

رقیه جهدی؛ کیومرث سفیدی


مساحی و بررسی متغیرهای زیست‌سنجی صنوبرکاری‌های استان گیلان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 195-210

10.22034/ijf.2022.326113.1842

فاطمه احمدلو؛ روشنک دهقان؛ آزاده صالحی؛ سعیده اسکندری


مدل‌سازی نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-11

مهرداد میرزایی؛ امیر اسلام بنیاد؛ رضا اخوان؛ رامین نقدی


بررسی عوامل مؤثر بر رویش قطری و مرگ‌ومیر تک‌درختان در تودۀ ناهمسال

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 501-515

ابوطالب صالح نسب؛ منوچهر نمیرانیان؛ محمود امید؛ آرزو سلطانی


مکان‌یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه‌های اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 319-335

طیبه امیری؛ عباس بانج شفیعی؛ مهدی عرفانیان؛ امید حسین زاده؛ هادی بیگی حیدرلو


تأثیر تناوب بهره‌برداری سقز بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان بنه

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 153-166

علی مهدوی؛ طاهر کرمی؛ رضا اخوان


تأثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر الگوی رویش شعاعی راش و بلند‌مازو در ارتفاعات رشته‌کوه البرز مرکزی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 221-235

نرگس کنعانی؛ اصغر فلاح؛ رئوفه عابدینی؛ سیف الله خورنکه


استخراج درختان منفرد جنگل شهری از دادۀ لیدار هوایی با تراکم نقطۀ بالا

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-42

عباس مرادی؛ مهران ستاری؛ مهدی مومنی


مقایسۀ مدیریت‌های غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازه‌ای در جنگل‌های زاگرس شمالی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 481-498

سید امین حسینی؛ احمد ولی پور؛ زاهد شاکری