موضوعات = جاده سازی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر روش‌های مختلف تعیین حدود آتربرگ بر نتایج کلاسه‌بندی یونیفاید خاک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 403-413

احسان عبدی؛ مهاباد سلیمی؛ فاطمه موسوی


2. طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و GIS

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-152

مینا جوانمرد؛ احسان عبدی؛ مهدی قطعی؛ باریس مجنونیان


4. تأثیر عامل بار محور هم‌ارز بر زوال روسازی جاده‌های جنگلی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-143

اکبر نجفی؛ محمدجواد حیدری؛ سید جلیل علوی


5. بررسی برخی خصوصیات مکانیکی خاک معادن مختلف برای استفاده در روسازی جاده‌های جنگلی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 351-364

مهسا هاشمی؛ مهرداد نیکوی؛ رامین نقدی


6. تاثیر مواد پلیمری در تثبیت جاده‌های جنگلی و کاهش تخریب محیط زیست

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 497-505

فاطمه موسوی؛ احسان عبدی


7. ارزیابی وضعیت طراحی جاده‌های پارک جنگلی یاسوج از ‌نظر استفاده از چشم انداز طبیعی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 377-388

علیرضا صالحی؛ سعید راهبری سی سخت؛ شکیبا جهانگیریان