موضوعات = بیولوژی و فیزیولوژی
تحلیل گونه معرف با استفاده از ایده ترکیب گروه‌ها/جوامع گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22034/ijf.2023.363038.1892

رزگار داروند؛ امید اسماعیل زاده


تخمین منحنی میانگین درجه دوم قطر خشک دارهای کوچک در جنگل های راش خیرودکنار نوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/ijf.2023.360214.1888

علی اصغر واحدی؛ اصغر فلاح؛ نسترن نظریانی


ابتلای درختان ارس ( .Juniperus excelsa M. Bieb) به ارس واش (Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb) در جنگل‌های منطقه حفاظت‌ شده میانکوه تاش شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

10.22034/ijf.2023.363540.1894

ذبیح الله فدائی؛ هومن روانبخش؛ داود کرتولی نژاد؛ علیرضا مشکی؛ الهه نیکوئی


پاسخ نهال‌های ارغوان، بادامک، تادار و سنجد به تیمارهای ذخیره رطوبت خاک در منطقه خشک سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.388252.1919

ولی محمد مخی زاده؛ علیرضا مشکی؛ هومن روانبخش؛ مریم ملاشاهی؛ محمدکیا کیانیان


بررسی تنوع راسته های ماکروفون خاک روی خشک‌دارهای افتاده ممرز با درجات مختلف پوسیدگی در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.228742.1712

حافظ رضایی آلونی؛ هاشم حبشی؛ خسرو ثاقب طالبی


ارزیابی آسایش اقلیمی گردشگری در منطقه جنگلی ارسباران (قره‌داغ)، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.331329.1857

رؤیا عابدی؛ لادن کاظمی راد


پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس، استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.344228.1876

ندا خواجه ئی؛ وحید اعتماد؛ جواد بذرافشان


مقایسه فراوانی و تنوع بی مهرگان خاکزی قطعه مدیریت شده با قطعه مدیریت نشده در جنگل های هفت خال مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.364122.1895

شیرزاد محمدنژادکیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی


برآورد مؤلفه‌های اکوهیدرولوژی تاج و تنه درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.380503.1914

اسماعیل اللهی نژاد؛ مهدی حیدری؛ جواد میرزایی؛ امید فتحی زاده؛ پدرام عطارد


تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.385065.1917

وحید فراشی؛ مرضیه رضایی؛ رسول مهدوی؛ مریم مصلحی؛ سعیده اسکندری


ارزیابی تناسب سرزمین برای کاشت صنوبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/ijf.2023.351291.1880

حمیدرضا عباسی؛ فرهاد خاکساریان؛ رضا باقری؛ آزاده صالحی؛ فرهاد اسدی


تنوع ژنتیکی پایه‌های منتخب شیردار (Acer cappadocicum Gled.) با استفاده از نشانگرهای SSR برای تشکیل باغ بذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22034/ijf.2024.428309.1956

فرزاد بنائی اصل؛ یوسف محمدی


تنوع ژنتیکی گونۀ انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 15، شماره 4، آذر 1402، صفحه 313-327

10.22034/ijf.2023.330465.1858

مجتبی ایمانی راستابی؛ حمید جلیلوند؛ اصغر فلاح؛ بهزاد شاهین


برآورد ظرفیت ترسیب کربن خاک و زی‌تودۀ زیرزمینی در تودۀ آمیختۀ راش و ممرز (مطالعۀ موردی: جنگل لیره‌سر تنکابن)

دوره 15، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 141-154

10.22034/ijf.2022.337770.1865

حسین داجلری؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ احسان عبدی؛ محسن جوانمیری؛ محمد عسگری


الگوی مکانی و مشخصه‌های ساختاری جنگل‌های راش شرقی در مرحلۀ تحولی بلوغ (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود)

دوره 15، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 155-165

10.22034/ijf.2022.327387.1844

الهه علی بابایی عمران؛ وحید اعتماد؛ خسرو ثاقب طالبی؛ منوچهر نمیرانیان


پاسخ نهال بنه به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در دو سطح رطوبتی در گلخانه

دوره 15، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 179-194

10.22034/ijf.2022.319753.1834

نگین آرمند؛ انوشیروان شیروانی؛ محمد متینی زاده؛ مریم تیموری


عملکرد رشد و پاسخ دفاعی نهال‌های گونۀ ون به تنش خشکی

دوره 15، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 243-258

10.22034/ijf.2023.345523.1874

مکرم روان بخش؛ بابک باباخانی؛ محمود قاسم نژاد


بازسازی دمای میانگین ژانویه- مارس با پهنای دوایر درختان ارس در شرق استان لرستان

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 53-67

10.22034/ijf.2022.327168.1843

مریم علیپورفرد؛ کامبیز پورطهماسی؛ محمود رائینی سرجاز؛ مهدی نادی