دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل گونه معرف با استفاده از ایده ترکیب گروه‌ها/جوامع گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22034/ijf.2023.363038.1892

رزگار داروند؛ امید اسماعیل زاده


ارزیابی مدیریت‌ مشارکتی در حفاظت از ذخیره‌گاه های زیست کره (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22034/ijf.2023.359939.1887

حسن فرامرزی؛ سعید شعبانی؛ سید محسن حسینی


تخمین منحنی میانگین درجه دوم قطر خشک دارهای کوچک در جنگل های راش خیرودکنار نوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/ijf.2023.360214.1888

علی اصغر واحدی؛ اصغر فلاح؛ نسترن نظریانی


ابتلای درختان ارس ( .Juniperus excelsa M. Bieb) به ارس واش (Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb) در جنگل‌های منطقه حفاظت‌ شده میانکوه تاش شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

10.22034/ijf.2023.363540.1894

ذبیح الله فدائی؛ هومن روانبخش؛ داود کرتولی نژاد؛ علیرضا مشکی؛ الهه نیکوئی


پاسخ نهال‌های ارغوان، بادامک، تادار و سنجد به تیمارهای ذخیره رطوبت خاک در منطقه خشک سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.388252.1919

ولی محمد مخی زاده؛ علیرضا مشکی؛ هومن روانبخش؛ مریم ملاشاهی؛ محمدکیا کیانیان


بررسی تنوع راسته های ماکروفون خاک روی خشک‌دارهای افتاده ممرز با درجات مختلف پوسیدگی در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.228742.1712

حافظ رضایی آلونی؛ هاشم حبشی؛ خسرو ثاقب طالبی


ارزیابی آسایش اقلیمی گردشگری در منطقه جنگلی ارسباران (قره‌داغ)، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.331329.1857

رؤیا عابدی؛ لادن کاظمی راد


پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس، استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.344228.1876

ندا خواجه ئی؛ وحید اعتماد؛ جواد بذرافشان


تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.363076.1893

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری؛ احسان عبدی؛ وحید اعتماد؛ خالد احمد آلی؛ سلمان زارع؛ اکرم افشار


مقایسه فراوانی و تنوع بی مهرگان خاکزی قطعه مدیریت شده با قطعه مدیریت نشده در جنگل های هفت خال مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.364122.1895

شیرزاد محمدنژادکیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی


تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سلامت جنگل بر اساس رویکرد یکپارچه DEMATEL-ANP (DANP) در حوضه آبخیز ماسوله، استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.366357.1903

رقیه جهدی؛ عطیه شهامتی نژاد


برآورد مؤلفه‌های اکوهیدرولوژی تاج و تنه درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.380503.1914

اسماعیل اللهی نژاد؛ مهدی حیدری؛ جواد میرزایی؛ امید فتحی زاده؛ پدرام عطارد


تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.385065.1917

وحید فراشی؛ مرضیه رضایی؛ رسول مهدوی؛ مریم مصلحی؛ سعیده اسکندری


ارزیابی تناسب سرزمین برای کاشت صنوبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/ijf.2023.351291.1880

حمیدرضا عباسی؛ فرهاد خاکساریان؛ رضا باقری؛ آزاده صالحی؛ فرهاد اسدی


بررسی رفتار مشارکتی بازدیدکنندگان جنگل‏های شهری؛ کاربرد تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده در جنگل‏های شهری خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

10.22034/ijf.2023.406478.1936

پروانه محمدی؛ رحیم ملک نیا؛ مهدی رحیمیان


مقایسه روش‌های تشخیص تک‌درخت در جنگل‌هایی با ساختار و ترکیب گونه‌ای متفاوت با استفاده از داده‌های لایدار هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22034/ijf.2024.399471.1929

محمد فلاح؛ علی اکبر متکان؛ حسین عقیقی