دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

برآورد میزان رسوب‌گذاری جاده جنگلی با مدل فرسایش سطحی واشینگتن و ارزیابی میزان اثر ورود متغیر دیواره خاکریزی بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/ijf.2023.376647.1908

علیرضا قمی معتضه؛ رامین نقدی؛ ادریس تقوای سلیمی؛ عبدالله امین آکای


برآورد ظرفیت برد گردشگری طبیعت در جنگل‌های مانگرو خمیر و قشم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

10.22034/ijf.2023.377077.1911

پروانه سبحانی؛ افشین دانه کار


تحلیل گونه معرف با استفاده از ایده ترکیب گروه‌ها/جوامع گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22034/ijf.2023.363038.1892

رزگار داروند؛ امید اسماعیل زاده


ارزیابی مدیریت‌ مشارکتی در حفاظت از ذخیره‌گاه های زیست کره (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.22034/ijf.2023.359939.1887

حسن فرامرزی؛ سعید شعبانی؛ سید محسن حسینی


تخمین منحنی میانگین درجه دوم قطر خشک دارهای کوچک در جنگل های راش خیرودکنار نوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.22034/ijf.2023.360214.1888

علی اصغر واحدی؛ اصغر فلاح؛ نسترن نظریانی


تنوع‌ژنتیکی گونه انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.330465.1858

مجتبی ایمانی راستابی؛ حمید جلیلوند؛ اصغر فلاح؛ بهزاد شاهین


بررسی تنوع راسته های ماکروفون خاک روی خشک‌دارهای افتاده ممرز با درجات مختلف پوسیدگی در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.228742.1712

حافظ رضایی آلونی؛ هاشم حبشی؛ خسرو ثاقب طالبی


ارزیابی آسایش اقلیمی گردشگری در منطقه جنگلی ارسباران (قره‌داغ)، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.331329.1857

رؤیا عابدی؛ لادن کاظمی راد


مقایسه ویژگی‌های ساختاری توده‌های شاخه‌زاد و دانه‌زاد راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کجور نوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.343424.1870

مهران اسمعیلی؛ محسن جوانمیری‌پور؛ وحید اعتماد؛ منوچهر نمیرانیان


پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس، استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.344228.1876

ندا خواجه ئی؛ وحید اعتماد؛ جواد بذرافشان


ارزیابی معیارها و شاخص‌های پایش طرح مدیریت منابع‌جنگلی زاگرس از منظر جوامع محلی (مطالعه موردی: منطقه بازفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.337180.1878

بیت الله محمودی؛ سامره درخشان هوره


تغییرات ترسیب کربن خاک بر حسب سن در توده‌های جنگلکاری شده افرا پلت (مطالعه موردی: جنگل‌های نکا-ظالمرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.357277.1885

مهدی سعیدی؛ سیدمحمد حجتی؛ اصغر فلاح


بررسی قابلیت داده‌های تک‌قطبشی TanDEM-X در برآورد ارتفاع تاج ‌پوشش جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.367017.1905

مریم پورعظیمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ جهانگیر محمدی؛ حسین آقابابائی


اثر برخی عوامل انسان‌ساز ایجاد کننده تنش بر ساختار جنگلهای بلوط زاگرس مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.360913.1890

ایمان ظفریان؛ علی سلطانی؛ علی جعفری


تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.363076.1893

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری؛ احسان عبدی؛ وحید اعتماد؛ خالد احمد آلی؛ سلمان زارع؛ اکرم افشار


ابتلای درختان ارس (M. Bieb. Juniperus excelsa) به ارس واش Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb)) در جنگل‌های منطقه حفاظت‌ شده میانکوه تاش شاهرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.363540.1894

ذبیح الله فدائی؛ هومن روانبخش؛ داود کرتولی نژاد؛ علیرضا مشکی؛ الهه نیکوئی


مقایسه فراوانی و تنوع بی مهرگان خاکزی قطعه مدیریت شده با قطعه مدیریت نشده در جنگل های هفت خال مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.364122.1895

شیرزاد محمدنژادکیاسری؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رامین رحمانی


تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سلامت جنگل بر اساس رویکرد یکپارچه DEMATEL-ANP (DANP) در حوضه آبخیز ماسوله، استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.366357.1903

رقیه جهدی؛ عطیه شهامتی نژاد


برآورد مؤلفه‌های اکوهیدرولوژی تاج و تنه درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.380503.1914

اسماعیل اللهی نژاد؛ مهدی حیدری؛ جواد میرزایی؛ امید فتحی زاده؛ پدرام عطارد


تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2023.385065.1917

وحید فراشی؛ مرضیه رضایی؛ رسول مهدوی؛ مریم مصلحی؛ سعیده اسکندری


ارزیابی تناسب سرزمین برای کاشت صنوبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/ijf.2023.351291.1880

حمیدرضا عباسی؛ فرهاد خاکساریان؛ رضا باقری؛ آزاده صالحی؛ فرهاد اسدی