دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی پاسخ بوم سازگان به تغییر کاربری زمین با استفاده از شاخص کیفیت خاک-جنگل الندان ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/ijf.2022.341214.1868

سید محمد حجتی؛ مریم اسدیان؛ محسن محمدزاده؛ مهدی نادی


ارزیابی اثرات خاکپوشهای زانتان و ملاس چغندر قند برکنترل گرد غبار درجاده‌های جنگلی منطقه حفاظت‌شده ارغوان شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/ijf.2022.333790.1861

روح الله شهمیر؛ سید عطا اله حسینی؛ آیدین پارساخو؛ احسان عبدی


برآورد میزان رسوب‌گذاری جاده جنگلی با مدل فرسایش سطحی واشینگتن و ارزیابی میزان اثر ورود متغیر دیواره خاکریزی بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/ijf.2023.376647.1908

علیرضا قمی معتضه؛ رامین نقدی؛ ادریس تقوای سلیمی؛ عبدالله امین آکای