دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-157 

مقاله پژوهشی

ارزیابی اقتصادی خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری به تودة سرپا

صفحه 1-13

وحید ریزوندی؛ مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ قوام الدین زاهدی امیری


برآورد شاخص سطح برگ در جنگل‌های زاگرس با داده‌های ماهواره لندست 8

صفحه 29-42

علی اصغر درویش صفت؛ ناصح میری؛ زاهد شاکری؛ نصرت اله ضرغام


برآورد زی‌تودۀ کرم خاکی در روشنه‌های تاج‌پوشش و جنگل آمیختۀ راش

صفحه 43-56

هاشم حبشی؛ اردشیر عباسی؛ رامین رحمانی؛ محمدهادی معیری


آینده‌پژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی

صفحه 57-84

شهین شامحمدی؛ بایزید مردوخی؛ هدایت غضنفری؛ احمد ولی‌پور؛ فرزاد اسکندری


تأثیر نوع الگوی مکانی درختان بر کارایی روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای و قطعه‌ نمونه‌ای در درختزارهای زاگرس

صفحه 101-117

نیره شیخ الاسلامی؛ سید یوسف عرفانی فرد؛ سیدرشید فلاح شمسی؛ مسعود مسعودی؛ الهه خسروی


مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها

صفحه 119-130

جواد اسحاقی راد؛ نغمه پاک گهر؛ عباس بانج شفیعی؛ سیدجلیل علوی


تأثیر آتش‌سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل‌های سواحل جنوب غربی دریای خزر

صفحه 145-157

علی اکبرزاده؛ شجاع قربانی؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ جهانگرد محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی