نویسنده = صمد جمالی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و شناسایی قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 487-500

فاطمه امیدعلی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی