نویسنده = جواد ترکمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) باتوجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 109-117

امیر اسلام بنیاد؛ جواد ترکمن؛ اسماعیل روحی