کلیدواژه‌ها = بیوماس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جوانه‌زنی و رشد نهال‌های پستۀ وحشی (Pistacia atlantica Desf.)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 493-504

علی زینال زاده؛ نسرین سیدی؛ عباس بانج شفیعی


2. مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-152

ابوذر حیدری صفری کوچی؛ تیمور رستمی شاهراجی؛ یعقوب ایران منش؛ فرشته مرادیان فرد