کلیدواژه‌ها = مرتع
تعداد مقالات: 2
2. چالش‌ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ جنگل‌ها و مراتع

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 43-56

پژمان رودگرمی؛ محمد تقی عموزاده مهدیرجی