زنده مانی، رشد و غلظت سرب نهال سپیدار (Populus alba clone 44/9) در خاک آلوده به سرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Survival, growth and Pb concentration of Populus alba (clone 44/9) seedling in Pb-contaminated soil