تغییر کمک هزینه انتشار مقالات در مجله جنگل ایران

به اطلاع می رساند بنابر مصوبه هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران مورخ 16 آذر 1399، هزینه انتشار مقالات پذیرفته شده از 1000000 ریال به 1500000 ریال افزایش یافت. کلیه مقالات جدید که از تاریخ 17 آذر 99 به مجله ارائه می شوند، در صورت پذیرش نهایی، می بایست مبلغ 1500000 ریال به عنوان کمک هزینه انتشار پرداخت نمایند.