اختلال در سامانه مجله

به استحضار نویسندگان، داوران و خوانندگان محترم مجله می رساند که اختلالات به وجود آمده در سامانه به دلیل آتش سوزی در دیتاسنتر OVH در شهر استرازبورگ فرانسه بوده و شرکت پشتیبان سامانه (سیناوب) پیگیر حل مشکل هستند.