نویسنده = علی مهدوی
تعداد مقالات: 3
1. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی بلوط در اقلیم‌های مختلف استان ایلام

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 449-460

طاهره منتی؛ مسعود بازگیر؛ محمود رستمی نیا؛ علی مهدوی


2. تأثیر تناوب بهره‌برداری سقز بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان بنه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-166

علی مهدوی؛ طاهر کرمی؛ رضا اخوان