نویسنده = سید احسان ساداتی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 401-414

فرهاد اسدی؛ کامبیز اسپهبدی پاردکلایی؛ سید احسان ساداتی


2. پاسخ شاخص‌های رشد نهال ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به سطوح مختلف آبیاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 419-430

ناصر نوروزی هارونی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی