نویسنده = پیام فیاض
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ برخی صفات فیزیولوژیک بنه Pistacia atlantica و کلخونگ P. khinjuk تحت تأثیر سخت‌واره‌شدن و سرما

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 207-219

سمیه همایونفر؛ رقیه ذوالفقاری؛ پیام فیاض


2. پیامدهای ریختاری و فیزیولوژیک ذرات معلق کورۀ سیمان بر گونۀ کنار (Ziziphus spina-chricti L.)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 79-89

صفی الله سجادی نیا؛ رضا بصیری؛ پیام فیاض؛ مصطفی مرادی