کلیدواژه‌ها = مطلوبیت رویشگاه
تعداد مقالات: 2
1. تعیین رویشگاه بالقوۀ گونۀ ملج (Ulmus glabra Huds.) با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی در جنگل خیرود نوشهر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 475-486

عاطفه محمدی؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی


2. اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوۀ گونۀ راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل‌های هیرکانی ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 251-266

حمید طالشی؛ سید غلامعلی جلالی؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی؛ بابک نعیمی