نویسنده = محمد عواطفی همت
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی موانع مدیریتی و اجرایی فعالیت تعاونی‌های جنگلداری در استان گیلان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 281-296

سامان مرادویسی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی


2. استخراج مقوله‌های پایه برای سیاستگذاری جنگل‌های شمال ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 373-387

محسن نورزاد مقدم؛ تقی شامخی؛ اصغر فلاح؛ محمد عواطفی همت


3. همزیستی با جنگل: دانش سنتی اکولوژیکی جنگل‌نشینان ارسباران در استفاده از درختان جنگلی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 85-100

باقر خالقی؛ محمد عواطفی همت؛ تقی شامخی؛ انوشیروان شیروانی