نویسنده = اکبر نجفی
تعداد مقالات: 6
3. بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 113-130

ایمان پژوهان؛ اکبر نجفی؛ جواد وحیدی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی


4. طبقه بندی نظارت شده جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 387-400

فرهاد خبازی؛ امید اسماعیل زاده؛ اکبر نجفی


5. تأثیر عامل بار محور هم‌ارز بر زوال روسازی جاده‌های جنگلی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-143

اکبر نجفی؛ محمدجواد حیدری؛ سید جلیل علوی