نویسنده = احمد ولی پور
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 271-289

احمد ولی پور؛ مژگان عبداللهی؛ محمد جلالی؛ هدایت غضنفری


3. مقایسۀ مدیریت‌های غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازه‌ای در جنگل‌های زاگرس شمالی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 481-498

سید امین حسینی؛ احمد ولی پور؛ زاهد شاکری


4. تجزیه‌و‌تحلیل مدیریت ‌بهره‌برداری از جنگل در زاگرس شمالی (بررسی موردی: شهرستان بانه)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 313-331

مازیار حیدری؛ مجید لطفعلیان؛ مرتضی تشکری؛ احمد ولی پور