نویسنده = سید محمد حجتی
تعداد مقالات: 4
2. پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey)

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 33-47

سیده اعظم نورایی؛ حمید جلیلوند؛ سید محمد حجتی؛ سید جلیل علوی


4. محاسبه‌ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست‌کاشت پیسه‌آ در جنگل‌های خزری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 459-469

پدرام عطارد؛ محمد تقی احمدی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ سید محمد معین صادقی؛ سید محمد حجتی؛ توماس گرانت پیپکر