نویسنده = هومن روانبخش
تاثیر گونه های درختچه ای زیراشکوب بر زادآوری طبیعی جنگل های پهن برگ آمیخته هیرکانی (خیرود، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/ijf.2022.316130.1818

سامان اقراری؛ هومن روانبخش؛ انوشیروان شیروانی؛ داود کرتولی نژاد


تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 59-72

10.22034/ijf.2021.269743.1764

امید مقصودیان؛ مریم ملاشاهی؛ علیرضا مشکی؛ هومن روانبخش؛ محمدکیا کیانیان


تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور

دوره 11، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 559-573

فریده محمدی فرد؛ مریم ملاشاهی؛ هومن روانبخش


پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 233-248

سمیرا سادات فاطمی؛ محمّد رحیمی؛ مصطفی ترکش؛ هومن روانبخش