بررسی شبکۀ ارتباطات میان‎‌سازمانی در قانون برنامۀ پنجم توسعه ج.ا.ا. با محوریت منابع‌طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان

چکیده

برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، رهبری، ارزشیابی و تصمیم‌گیری بدون برقراری ارتباط، ممکن و اثربخش نخواهد بود. امروزه در سایۀ پیشرفت علم و فناوری، "ارتباطات سازمانی" به یک موضوع پیچیده و مهم تحقیقاتی تبدیل شده است. این پژوهش با هدف تحلیل قانون برنامۀ پنجم توسعه از منظر روابط میان‌سازمانی در بخش منابع طبیعی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و نرم‌افزارهای ویسون و نت‌درا انجام‌گرفته ‌است تا جایگاه قانونی و نهادی منابع طبیعی را در این قانون بررسی کند. جمع‌بندی یافته‌ها حاکی از آن است که جایگاه رسمی- قانونی سازمان‌های درگیر با موضوع منابع طبیعی در این قانون یکسان نیست و جایگاه عالی دولت و دستگاه‌های اجرایی در شبکۀ ارتباطات میان‌سازمانی، با وجود ذکر نام 141 سازمان در این قانون و مکلف ‌شدن آنها، ابهاماتی را در تفسیر وظایف و ارتباطات سازمانی ایجاد کرده است که در صورت مدیریت نادرست، ممکن است به برداشت‌های سلیقه‌ای از روابط بین‌سازمانی و تکالیف قانونی منجر شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود تا پیش از تدوین نهایی برنامۀ ششم توسعه کشور، آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی جایگاه قانونی و نهادی منابع طبیعی در قوانین و برنامه‌های توسعۀ پیشین کشور صورت گیرد و وضع کمی و کیفی موجود منابع طبیعی کشور ارزیابی شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inter-organizational network relations of the 5th Development Document Plan with emphasize on natural resources

چکیده [English]

Planning, organizing, monitoring and controlling, leadership, evaluation and decision-making will not be possible and effective without communication. Nowadays, organizational relationships have become a complex and important research issue through progress of science and technology. This research tried to analyze the inter-organizational relationships related to natural resources in 5th Development Plan by using Network Analysis Method, Visone and NetDraw Softwares in order to investigate the legal and institutional status of natural resources. The results showed that the legal and institutional status of organizations involving in natural resources issue is not the same. Also high status of executive organizations and state in inter-organizational relationship networks, despite of involving 141 formal organizations in law, has caused different interpretation of the duties and organizational relationships. So, it is necessary to investigate the legal and institutional status of natural resources in former laws and policy document plans and evaluate the qualitative and quantitative characteristics of natural resources before final codification of 6th Development Plan. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centrality and status
  • Inter-Organizational relations
  • Natural resource
  • Network Analysis Method
  • 5th Development Document Plan