راهنمای نویسندگان

به نویسنگان محترمی که علاقه‌مند به ارسال مقاله‌های پژوهشی خود برای مجله جنگل ایران می باشند توصیه می‌گردد قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایند. همچنین قابل ذکر است که نویسندگان محترم هنگام ارسال اولیه مقاله باید آن را در قالب  چهار فایل زیر بارگزاری نمایند. 

1- فایل مشخصات نویسندگان     2- فایل اصلی مقاله      3- فرم تعهدنامه      4- فرم تعارض منافع

همچنین نویسنگان محترم توجه نمایند که نامگذاری این فایل ها را بر اساس راهنمای زیر انجام دهند و از ارسال فایل با نام خود یا سایر نویسندگان خودداری نمایند.

5- راهنمای نامگذاری فایل‌ها برای بارگزاری در سامانه

 

راهنمای تکمیلی تنظیم مقاله پس از پذیرش را از این لینک بارگزاری کنید.

فرآیند پذیرش مقالات (فلودیاگرام) در این لینک قابل مشاهده است.

در قالب جدید نگارش مقالات، شکل ها و جداول می بایست دو زبانه (فارسی-انگلیسی) باشند. نمونه شکل ها و جداول دو زبانه را از این لینک دریافت نمایید.

 

 

هزینه داوری و انتشار مقالات

 

به اطلاع می رساند بنابر مصوبه هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران مورخ 16 آذر 1399، کلیه مقالات جدید که از تاریخ 17 آذر 99 به مجله ارائه می شوند،  می بایست  مبلغ 500000 ریال جهت فرایند داوری، و در صورت پذیرش مبلغ 1500000 ریال به عنوان کمک هزینه انتشار پرداخت نمایند. 

به اطلاع می رساند بنابر مصوبه هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران در جلسه اسفند 1399،  کلیه مقالات جدید که از تاریخ 1 فروردین 1400 به مجله ارائه می شوند، می بایست مبلغ 800000 ریال جهت فرایند داوری، و در صورت پذیرش نهایی، مبلغ 2000000ریال به عنوان کمک هزینه انتشار پرداخت نمایند. 

به اطلاع می رساند بنابر مصوبه فروردین ماه هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران،  کلیه مقالات جدید که از تاریخ 1 خرداد 1401 به مجله ارائه می شوند، می بایست مبلغ 1000000 ریال جهت فرایند داوری، و در صورت پذیرش نهایی، مبلغ 3000000 ریال به عنوان کمک هزینه انتشار پرداخت نمایند. 

اطلاعات پرداخت:

شماره حساب مجازی انجمن جنگلبانی ایران: 4339-0679-8370-5859 

شماره حساب انجمن جنگلبانی ایران نزد بانک تجارت شعبه فارابی کرج: 180808892

شماره شبای حساب انجمن جنگلبانی ایران: IR040,180,000,000,000,180,808,892

 

راهنمای نگارش مقاله برای مجله جنگل ایران

لطفاً به نکته‌های زیر در نگارش مقاله‌هایی که برای چاپ به مجله جنگل ایران ارسال می‌گردد توجه شود:

نوع مقاله و شیوه نگارش

مقاله‌های پژوهشی در یکی از زمینه‌های جنگل که به زبان فارسی نوشته شده و برای نخستین بار منتشر می‌شوند، برای چاپ مورد بررسی هیات تحریریه مجله جنگل ایران قرار خواهند گرفت. توجه به این نکته ضروری است که مجله جنگل ایران در قبول یا رد و نیز ویراستاری مقالات مجاز است. همچنین به مقاله‌های ارسالی که از راهنمای نگارش مجله پیروی نکرده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد یا سردبیر می‌تواند در هر مرحله‌ای از فرآیند پذیرش آنها را به دلیل عدم رعایت موارد ذکر شده، از فرآیند پذیرش خارج نموده یا برای انجام اصلاحات لازم به نویسنده(گان) ارجاع نماید.

- عنوان مقاله

عنوان باید خلاصه، گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

- مشخصات نگارنده(گان)

در فایل اصلی مقاله به هیچ عنوان مشخصات نویسندگان نوشته نشود، بلکه به همراه مقاله یک صفحه جداگانه شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده‌(گان)، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی (از جز به کل) و همچنین نام فرد مسئول مکاتبات به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با شماره تلفن و آدرس تماس نوشته شده و ارسال گردد. لطفاً از ذکر مشخصات یاد شده در سایر صفحه‌های مقاله خودداری شود. نویسندگان عزیز توجه داشته باشند که افزایش یا کاهش تعداد نویسندگان یا هر گونه جابجایی نویسندگان مقاله، بعد از پذیرش، به هیچ عنوان مقدور نیست.

- چکیده

چکیده، مجموعه فشرده و گویایی است از مقاله که به صورت مبسوط (فارسی و انگلیسی) شامل تمام اجزای مقاله (چهار بخش: مقدمه (با ذکر هدف)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه گیری)، در حداقل 400 و حداکثر 600 واژه تنظیم می شود.  چکیده مبسوط باید ارائه کننده محتویات مقاله، بدون استفاده از علائم اختصاری، شکل یا جدول، بوده و به تفکیک بخش های اشاره شده، در چهار پارگراف ارائه شود. 

- واژه‌های کلیدی

بعد از چکیده، بین سه تا پنج واژه ‌کلیدی به ترتیب حروف الفبا، ارایه شود. واژه‌های کلیدی همان واژه­های مورد استفاده در عنوان مقاله نباشند.

- مقدمه

این بخش باید شامل طرح مساله، مبانی نظری پژوهش، مرور دیگر پژوهش‌های انجام شده، اهمیت موضوع، فرضیه و هدف پژوهش باشد. قابل توجه است که منابعی که در قسمت بحث مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرند، در مقدمه نیز باید مورد استناد قرار گرفته باشند.

- مواد و روش‌ها

این قسمت شامل منطقه پژوهش، روش پژوهش و روش تحلیل است. نویسنده(گان) محترم بایستی روش انجام پژوهش را در سه مقوله بالا به ترتیب و به صورت واضح تشریح نمایند. 

- نتایج

 تمامی نتایج کیفی و کمی پژوهش در این قسمت ارایه ‌گردد. در صورت نیاز برای ارایه نتایج، می‌توان از جدول، منحنی، نمودار، نقشه و یا تصویر استفاده کرد. لطفاً از ارایه بحث و مقایسه نتایج با یافته‌های سایر پژوهش‌ها در این بخش خودداری و از تکرار نتایج هم در جدول و هم در شکل­ پرهیز شود. نتایج پژوهش بهتر است با عنوان های فرعی تفکیک شود.

- بحث

در این قسمت نتایج به‌دست آمده از پژوهش با توجه به هدف بررسی و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تحلیل شده و درباره آنها بحث به عمل ‌آید. در پاراگراف آخر بحث، به صورت کوتاه و خلاصه نتیجه‌گیری اصلی و کاربردی حاصل از پژوهش ارایه می‌گردد. توصیه می‌شود نگارنده(گان) کاربردهای عملی و اجرایی پژوهش خود را در این قسمت قید نمایند. در ضمن محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش به صورت جمله‌های پیوسته و بدون شماره در انتهای بحث می‌آیند.

- نتیجه گیرینتیجه گیری کلی مقاله در یک پارگراف کوتاه

- سپاسگزاری

این بخش به قدردانی از افراد و سازمان‌های پشتیبان تحقیق اختصاص دارد.

در صورت وجود حامی مالی پژوهش، ضروری است در این بخش مورد اشاره قرار گیرد.

- چکیده انگلیسی

چکیده انگلیسی شامل برگردان انگلیسی عنوان و چکیده فارسی و واژه‌های کلیدی مقاله بدون درج نام نویسنده(گان) است. واژه­ های کلیدی باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

ساختار چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) به ترتیب زیر است:

Introduction and Objective

Material and Methods

Results

Conclusion

- منابع

تنها منابع مورد اشاره در متن مقاله، در فهرست منابع درج شوند. این منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده اول مرتب شوند. همچنین توجه گردد که استفاده از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، جزوه درسی و مطالب منتشر نشده به عنوان منبع پذیرفته نیست.

بر اساس دستورالعمل جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همه منابع در متن و در انتهای مقاله (حتی منابع فارسی) باید به صورت انگلیسی نوشته شوند برای برگردان عنوان و سایر مشخصات کتابشناختی مورد نیاز منابع فارسی به هیچ وجه از سایت‌‌ها و نرم افزارهایی مانند Google translate یا موارد مشابه استفاده نشود و عنوان و اسامی از چکیده انگلیسی مقاله یا از پشت جلد کتاب برداشته شوند. نحوه تنظیم منابع در ادامه توضیح داده شده است.

در فهرست منابع از شماره ردیف استفاده نشود. 

در مواردی که منبع مورد استفاده دارای DOI است، حتما در فهرست منابع در انتهای رفرنس مورد نظر (پس از شماره صفحات و نقطه انتهایی)، DOI آن ذکر شود. مثال:

https://doi.org/10.3390/land10020113

 

- پیکربندی مقاله

الف- ملاحظات اصلی

- مقاله با رعایت 2/5 سانتی‌متر حاشیه در هر طرف، با قلم B-Nazanin و اندازه قلم 14 و پر (Bold) برای عنوان مقاله و اندازه قلم 13 و پر برای عناوین اصلی متن و اندازه­ی قلم 13 و معمولی برای متن فارسی، 12 معمولی برای عنوان شکل و جدول، 11 معمولی برای محتوای شکل و جدول، 10 معمولی برای توضیح شکل و جدول و قلم Times New Roman با اندازه قلم 11 و معمولی برای کلمات انگلیسی، با فاصله‌ خطوط یک (single)، با رعایت تمامی اصول نگارش، در برنامه Microsoft office word تهیه شود.

- در ضبط اصلاحات علمی و فنی باید تا حد امکان از معادل‌های فارسی رایج و صحیح استفاده شود.

- به جز استنادات، حروف اختصاری و اسامی علمی گونه‌ها، کلمات غیرفارسی در متن مقاله به کار نرود. در صورتی که درج معادل انگلیسی برخی کلمات و عبارات فارسی و معادل کامل حروف اختصاری لاتین لازم باشد، هنگامی که اولین بار در مقاله مورد استفاده قرار می­گیرند (خارج از عنوان‌ها و چکیده)، به صورت زیرنویس (که در هر صفحه از شماره یک شروع شده است)، ارایه شود. اعداد پانویس باید با استفاده از قابلیت آفیس ایجاد شوند. وارد کردن دستی آنها باعث مخدوش شدن نوشته می‌شود. بعد از اعداد یک فاصله بیاید و سپس پانویس نوشته شود. شماره قلم زیرنویس 10 و مشابه قلم متن است.

- در کنار نام فارسی گونه ها، برای بار اول حتما نام علمی در پرانتز ذکر شود. نام علمی گونه‌­ها به صورت ایتالیک تایپ شود و نام مصنف برای اولین بار به صورت غیرایتالیک در جلوی آن­ها نوشته شود (نام جنس و گونه ایتالیک و نام مصنف غیر ایتالیک باشد). اختصاراتی مانند .sp  و .spp  یا .subsp و  .var می بایست غیرایتالیک باشند.

- کلیه اعداد در متن مقاله باید به فارسی باشند و اعشار آنها باید به صورت ممیز (Slash) باشد مثلا 5/2. اعداد در شکل ها و جداول به انگلیسی باشند.

- به جز عنوان و متن جدول‌ها و نمودارها، اعداد متن مقاله، اگر اعداد طبیعی کوچکتر از 10 باشند به حروف، مثلا پنج و اگر 10 و بزرگتر یا اعداد همراه با اعشار کمتر از 10 باشند به صورت عدد نوشته شوند.

- از به کار بردن واژه­هایی همانند نمودار، عکس، نقشه و منحنی پرهیز و به جای همه‌ی آن­ها از واژه "شکل" استفاده شود.

- شکل یا جدول به صورت وسط‌چین باشند و عنوان آنها به صورت عبارت اسمی باشد و در انتهای آن نقطه قرار نگیرد.

- شماره و عنوان جدول‌ها در بالای آن­ها و شماره و عنوان شکل‌ها در پایین آن­ها و شماره رابطه‌ها در سمت راست آنها ذکر و از به کار بردن واژه شماره یا قرار دادن عدد شماره در پرانتز یا قلاب خودداری شود. به عنوان مثال جدول 1- و نه جدول شماره 1- یا  رابطه 1 و نه رابطه [1] یا رابطه (1)

- در متن مقاله، به کلیه شکل­ها، جدول­ها و روابط ارجاع داده شود.

- جدول­ها باید با امکانات برنامه واژه‌پرداز (Word) تهیه شوند و نه کپی از برنامه های دیگر همانند Excel یا SPSS،

- فرمت جدول­ها باید به صورت ساده و بدون خطوط عمودی بوده و هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. چنانچه تمام اعداد جدول دارای واحد یکسان باشند، می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.  خطوط افقی در جداول فقط برای سرستون ها، انتهای جدول و یا در صورت جداسازی ضروری مندرجات جدول، استفاده شوند.

- واحدهای مورد استفاده در مقاله در سیستم متریک باشد.

- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول در زیر آن ارایه گردد (دو زبانه).

- نتایج بررسی­های آماری (به طور مشخص معنی‌داربودن یا عدم معنی‌داری) باید به صورت علمی در جدول­ ها و شکل ­ها منعکس گردد.

- در هر صفحه نباید بیش از دو شکل یا جدول گنجانده شود و باید بین آنها حداقل یک پاراگراف نوشته مرتبط بیاید یعنی چند شکل و جدول بدون نوشته و پشت سر یکدیگر ردیف نشوند.

- ذکر ماخذ شکل­ها یا جدول‌هایی که از دیگران اقتباس شده الزامی است.

- عنوان­ ها و زیر عنوان­ های مقاله (مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث) شماره‌گذاری نشوند.

- تعداد صفحات مقاله به انضمام کلیه شکل­ ها و جدول­ ها بیشتر از 14 صفحه نباشد.

- مجموع تعداد شکل‌ها و جدول‌ها بیش از 10 عدد نباشد.

- علایم سجاوندی بلافاصله بعد از کلمات بیایند و بعد از آنها یک فاصله ایجاد گردد و نه برعکس. یعنی نقطه (.)، ویرگول (،)، نقطه ویرگول (؛)، دو نقطه (:)، به کلمه قبل چسبیده و از کلمه‌ی بعدی یک فاصله داشته باشند.

عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند. اعداد مندرج در شکل ها و جداول انگلیسی باشند (نمونه).

ب- منابع

- ارجاع به منابع در متن مقاله

ارجاع به منابع در متن مقاله، تنها با نام خانوادگی نگارنده و سال انتشار منبع و بر اساس الگوی زیر نوشته ‌شود:

یک نویسنده (Jazirehi, 1964)، دو نویسنده (Hedjazi & Sabeti, 1961) ، بیش از دو نویسنده (Wulder et al., 2007)

در صورتی که در بخشی از نوشته بیش از یک منبع درج می­شود با استفاده از نقطه ویرگول یا ’؛‘ از هم تفکیک شوند و هر کدام از آن­ها نیز در ابتدا بر اساس الفبا و سپس سال از جدید به قدیم مرتب شوند.

 (Castanza & Ruth, 1998; Dudly, 2004; Mendoza et al., 2011)

توجه شود که .et al به صورت ایتالیک نباشد.

در صورتی که در متن مقاله و هنگام استناد به پژوهش دیگر، ابتدا نام پژوهش(گران) می‌آید از الگوی زیر استفاده شود.

Mendoza et al. (2011) استدلال می‌کنند که شبیه‌سازی جنگل .........

- ارجاع به منابع در پایان مقاله

مقالات منتشره در نشریات ادواری

Abdi, E., Majnounian, B., Genet, M., & Rahimi, H. (2010). Quantifying the effects of root reinforcement of Persian Ironwood (Parrotia persica) on slope stability; a case study: Hillslope of Hyrcanian forests, northern Iran. Ecological Engineering36(10), 1409-1416.

توجه شود که ذکر عنوان دقیق و کامل نام مجله الزامی است. به طور مثال Forest Ecology and Management و نه (For. Eco. and Man. Jour.). همچنین توجه شود که نام مجله و شماره دوره به صورت ایتالیک بیاید.

کتاب

Waring, R.H., & Schlesinger, W.H. (1985). Forest ecosystems concepts and management.  Orlando: Academic Press Inc.

کتابی که فصل های مختلف آن از نویسندگان مختلف است

Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17—43). New York: Guilford Press.

کتاب‌های ترجمه شده به فارسی

Aronoff, S. (2005). Remote Sensing for GIS Managers (A. A. Darvishsefat, M. Pir Bavaghar & M. Rajab Pourrahmati, Trans.). Redlands: ESRI Press.

توجه شود در کتاب‌های ترجمه شده سال بعد از نام نویسندگان، سال انتشار نسخه اصلی کتابی است که ترجمه شده و معمولا در قسمت فهرست‌نویسی پیش از انتشار (فیپا) ترجمه می‌آید.

گزارش های فنی و پژوهشی

Author, A. (1998). Title of work (Report No. xxx). Location: Publisher.

هنگامی که نویسنده مشخص نیست. سازمان منتشر کننده به عنوان نویسنده می آید همانند:

American Society for Testing and Materials, (1986). Annual Book of ASTM Standards 1986. West Conshohocken: American Society for Testing and Materials.

به هیچ وجه در استنادات و فهرست منابع از (Anonymous)‌ استفاده نشوند.

همایش­ها و کنفرانس­ها

در صورتی که مجموعه مقالات ویراستار (ادیتور) نداشته باشد.

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, R, Kaas, J. H., & Lent R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences 105, 1259-1269.

در صورتی که مجموعه مقالات ویراستار (ادیتور) داشته باشد.

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts forintelligent Vision Systems (pp. 97—108). Berlin: Springer Verlag.

 

نکات مهم

  • اطلاعات وارد شده در سامانه (نام و مشخصات نویسندگان، چکیده فارسی و انگلیسی و واژکان کلیدی) با فایل های ارسالی مقالات کاملا منطبق باشد.
  • ثبت ORCID نویسنده مسئول در سامانه ضروری است.
  • در فهرست منابع هنگامی که به مقالات فارسی رفرنس داده می شود، در انتها عبارت "In persian" داخل پرانتز ذکر شود. بدیهی است اگر مقاله به زبان های دیگر نیز مورد ارجاع قرار می گیرد (مقالاتی که زبان اصلی آن ها غیر از انگلیسی باشد) می بایست زبان مربوطه در انتها داخل پرانتز ذکر شود (مثلا: In chinese)
  •