اثر تنک کردن بر رشد و تولید چوب در جنگل دست کاشت توسکای ییلاقی در منطقۀ نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع نوشهر

چکیده

برای بررسی اثر تنک‌کردن بر رشد و تولید چوب توسکای ییلاقی، جنگلی دست‌کاشت در ناحیۀ جلگه‌ای شهرستان نوشهر روی خاک به‌نسبت عمیق و مرطوب و با حاصلخیزی متوسط انتخاب و به‌مدت 10 سال‌، سه بار در آن عملیات تنک‌کردن انجام شد. تعداد درختان از  1700 اصله به حدود 400 اصله در هکتار کاهش یافت و در هر بار 30 تا 38 درصد تعداد درختان سرپای موجود برداشت شد. تلفات طبیعی درختان، پیش از اجرای تنک، حدود 35 درصد بود و پس از آن به کمتر از یک درصد (9/0 درصد) کاهش یافت. میانگین قطر درختان سرپا از 5/15 سانتی‌متر در 9 سالگی به 3/27 سانتی‌متر در 19سالگی و میانگین ارتفاع از 2/16 به 6/22 متر افزایش یافت. به سخن دیگر، با سه ‌بار تنک‌‌کردن، اندازۀ قطر، 76 درصد و ارتفاع، 40 درصد افزایش یافت. در همین مدت، حجم چوب سرپا از7/163 به 2/297 مترمکعب در هکتار افزایش یافت. رویش حجمی سالیانۀ جنگل نیز از 2/18 به 4/21 متر مکعب در هکتار به ترتیب در پیش و پس از تنک‌کردن بهبود یافت. به‌عبارت دیگر، با تنک‌کردن، رویش حجمی جنگل بیش از 17 درصد افزایش پیدا کرد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که توسکا‌ی ییلاقی درختی است تندرشد و پرتولید و برای اجرای طرح‌های زراعت چوب در شمال کشور مناسب است. در این ناحیه، زمین‌هایی با شرایط آبگیر، ماندابی و  سنگین را که برای صنوبرکاری مناسب نیستند، می‌توان به درختکاری و تولید چوب گونۀ توسکا اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of thinning on growth and wood production of Caucasian alder (Alnus subcordata) plantation in Nowshahr region

نویسندگان [English]

  • Y. Gorji Bahri
  • R. Faraji
  • S. Kiadaliri
  • E. Abbassi
  • B. Gharib
چکیده [English]

In order to study the effect of thinning operation on growth and wood production, an alder plantation (Alnus subcordata) on deep and moist soil with medium fertility was selected and thinned during 10 years. All standing and fallen trees were measured in terms of diameter at breast height (d.b.h), total height and standing volume. By thinning, the number of standing trees were decreased from 1700 to 400 stem per hectare. Results show that after thinning, the percentage of mortality decreased from 35% to less than 1% during 10 years. D.B.H growth, total height and standing volume increased 76%, 40% and 17%, respectively. The mean annual increment of standing volume was greater than 20 m3 for alder plantation grown on heavy and moist soil. Thus, Caucasian alder is proposed for intensive wood culture program in such areas (which are not suitable for poplars) in Caspian coastal plains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plantation
  • Caucasian Alder
  • Thinning
  • growth
  • Wood production