اثر ترکیبات مادة‌ آلی بر رشد و بازده تولید نهال کاج بروسیا و کاج حلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، وضعیت رشد، زی‌توده، زنده‌مانی و عملکرد نهال‌های سوزنی‌برگ کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.) و کاج حلب (P. halepensis Mill.) در ترکیبات متفاوت مواد آلی در نهالستان کلودة آمل بررسی شد. بذرها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در گلدان‌های پلاستیکی و تیمار‌های مختلف خاک شامل 1) خاک نهالستان (شاهد)؛ 2) خاک شاهد:کود دامی (1:5)؛ 3) خاک شاهد:خاک‌برگ (1:5) و 4) خاک شاهد:کود دامی:خاک‌برگ (1:1:5) کاشته شد. بعد از یک ‌سال مشخص شد که در هر دو گونه، نهال‌های رشدیافته در تیمار 4، دارای بیشترین زنده‌مانی، رشد طولی ساقه، قطر یقه، شاخص بنیة نهال، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک کل و شاخص کیفیت نهال بود. همچنین همبستگی مثبت به‌نسبت قوی بین بیشتر عناصر تغذیه‌ای خاک با صفات زنده‌مانی، طول ساقه، قطر یقه، وزن خشک ساقه و وزن خشک ریشه در هر دو گونه‌ وجود داشت. در اغلب صفات مورد بررسی، کاج بروسیا پاسخ بهتری نسبت به کاج حلب نشان داد. نتایج تحقیق بیانگر این است که ترکیبات بیشتر مواد آلی خاک به‌دلیل بهبود شرایط فیزیکی و تغذیه‌ای بستر کاشت، سبب افزایش تولید کمی و کیفی نهال‌ها شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of organic matter compositions on growth and production erformance of Pinus brutia Ten. and P. halepensis Mill. seedlings