ارائه مدل تغییرات شعاعی و عمودی چگالی تنة درختان راش (Fagus orientalis Lipskey) در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از تکنیک شبکة عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Modelling radial and vertical variations of bole wood density of beech (Fagus orientlis Lipskey.) in the Caspian Hyrcanian forests through artificial neural network technique