تاثیر گونه های درختچه ای زیراشکوب بر زادآوری طبیعی جنگل های پهن برگ آمیخته هیرکانی (خیرود، ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان

2 استادیار موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور؛ گروه جنگلداری مناطق خشک دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان (92-98)

3 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه جنگلداری مناطق خشک دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

10.22034/ijf.2022.316130.1818

چکیده

جنگل‌های هیرکانی بخشی از جنگل‌های معتدله کره‌زمین هستند که قدمت آن‌ها به ترشیاری می‌رسد اما در دهه‌های گذشته به‌دلیل مسائل اقتصادی- اجتماعی از جمله دامداری، آسیب‌ جدی دیده‌اند. این پژوهش به بررسی اثر محافظت گونه‌های پرستار و تاثیر گونه‌های درختچه‌ای زیراشکوب بر تجدیدحیات گونه‌های درختی اصلی هیرکانی در جنگل‌های خیرودکنار ایران می‌پردازد. آماربرداری با روش منظم تصادفی انجام شد و نوع و مشخصات زادآوری در زیر تاج و بیرون تاج گونه‌های درختچه‌ای زیراشکوب به همراه برخی از متغیرهای محیطی در قطعات‌نمونه نواری مطالعه و ثبت شدند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، شش گونه درختچه‌ای به‌عنوان گونه پرستار شناسایی شدند که تاج‌پوشش درختچه‌ای مناسب جهت عملکرد حفاظتی مطلوب آن‌ها، 25 تا 50 درصد بود. در مجموع، تراکم زادآوری در بیرون از سطح تاج درختچه‌ها بیشتر از زیر تاج بود اما ارتفاع متوسط و سن زادآوری در زیر تاج بیشتر بود. همچنین، متوسط پوشش و عمق لاشبرگ در زیر تاج درختچه‌ها به‌طور معنی‌داری بیشتر از خارج تاج بود. اگرچه گونه‌های درختچه‌ای باعث بقا و دوام بیشتر زادآوری به دلیل حفاظت آن‌ها در برابر چرای دام می‌شوند، اما به دلیل عمق لاشبرگ و نور ناکافی، که خود نتیجه لایه‌های پوشش توام درختی و درختچه‌ای است، شرایط مساعدی را برای جوانه‌زنی و رشد نونها‌ل‌ها فراهم نمی‌کنند (به ویژه در گونه‌های درختچه‌ای همیشه سبز).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of understory shrub species on the natural regeneration of Hyrcanian mixed broad-leaved forests (Kheyrud, Iran)

نویسندگان [English]

 • Saman Eghrari 1
 • Hooman Ravanbakhsh 2
 • Anoushiravan Shirvany 3
 • Davoud Kartoolinejad 4
1 Semnan University
2 Research Institute of Forests and Rangelands
3 Associate professor
4 desert studies dept.
چکیده [English]

Iran’s Hyrcanian forests are part of the temperate forests and have survived since Tertiary. These forests have experienced severely damages in recent decades because of socio-economic issues such as overgrazing. This study aimed to investigate the Nurse-protégé interaction and the impact of understory shrub species on the regeneration of the Hyrcanian main tree species in Kheyrood Forests. Sampling was carried out using the random-systematic method. Regeneration and their features under and outside of the canopy of shrub species, as well as some environmental variables were recorded in strip plots. According to the results, the canopy cover percentage of 25-50% provides the best regeneration protection efficiency for the six nurse shrub species. Overall, regeneration density was found to be higher outside of the canopy area of the shrub species than beneath their canopy area; however, regeneration under the shrub species resulted in higher mean height and age. Moreover, the mean cover and the depth of the litter under the shrub canopy were significantly higher than outside of the canopy area. Although the shrub species allow more durable and complete development of seedlings by providing protection against grazing, suitable conditions for seed germination and seedling growth may not be provided because of high litter depth and Insufficient sunlight due to the massive canopy of trees as well as nurse shrubs’ dense foliage (especially, evergreen understory species).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nurse shrubs
 • Natural regeneration
 • Seedling
 • Temprate forests

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401
 • تاریخ دریافت: 30 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 30 آذر 1401