ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و مقاومت مخلوط رودخانه‌ای و معدن برای روسازی و شن‌ریزی مجدد جاده‌های جنگلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به‌طور معمول به‌دلیل محدودیت‌های بودجه و مصالح مورد نیاز برای روسازی یا شن‌ریزی مجدد از مصالح موجود در رودخانه‌های محلی یا معدن برای عملیات روسازی و تعمیر استفاده می‌شود. قبل از استفاده از این مصالح، آزمایش‌های مکانیک خاک به‌منظور تعیین قابلیت‌های فنی این مصالح برای روسازی ضروری است، اما متأسفانه در طرح‌های جنگلداری ایران، به‌طور معمول مطالعات مکانیک خاک انجام نمی‌شود، که سبب ظهور نشانه‌های تخریب روسازی می‌شود. به همین منظور در این مطالعه، بر روی دو نوع مخلوط شنی رودخانه‌ای و معدن تهیه‌شده از جنگل خیرود، آزمایش‌های مختلف مکانیک خاک انجام گرفت و نتایج با استانداردها مقایسه شد. نتایج این مطالعه نشان‌ داد که از لحاظ دانه‌بندی، مخلوط رودخانه‌ای در قسمت‌های بیشتری از منحنی دانه‌بندی به استانداردهای موجود نزدیک‌تر است. مخلوط معدن، ریزدانة بیشتری از استاندارد و مخلوط رودخانه‌ای ریزدانة کمتری از استاندارد داشتند. نتایج آزمایش لس‌آنجلس برای مصالح رودخانه‌ای و معدن به‌ترتیب 09/23 و 38/29 درصد و میزان شکستگی برای مصالح رودخانه‌ای و معدن به‌ترتیب 26/63 و 73/94 به‌دست آمد که با استانداردها مطابقت داشت. نتایج آزمایش تراکم برای هر دو نمونه نسبت به استانداردهای موجود مطابقت نداشت و نتایج آزمایش CBR برای مخلوط رودخانه‌ای و معدن به‌ترتیب برابر 21/13 و 79/11 شد که حاکی از توان ضعیف هر دو نوع مخلوط از نظر ترافیک‌پذیری است. با توجه به بودجه در دسترس می‌توان با اقداماتی از قبیل اصلاح دانه‌بندی یا تثبیت، معایب مخلوط را رفع کرد و در صورت اصلاح نکردن، باید منتظر تبعات و خسارت به جاده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of mechanical properties and strength of river and mine aggregate for pavement and maintenance of forest roads

نویسندگان [English]

  • E Abdi 1
  • F Musavi 2
چکیده [English]

The difference between subgrade and expected bearing capacity is compensated with pavement. Usually, due to budget constraints, local aggregate material is used for road construction and maintenance activities. Before using these materials, conducting mechanical tests is necessary, but unfortunately, these tests are neglected in forest management plans which may cause future problems for the road. In this study, mechanical tests were conducted on two source aggregate samples and the results were compared with standard values. The results showed that river gravel was better matched with standard particle size distribution but had low fine-grained particles than standard. Also the uniformity coefficient and coefficient of gradation for riverine mix represent a wide range of particle size and size distribution between D10 and D60. The results of Los Angeles tests for riverine and mine mix were 29.38 and 23.09%, respectively and broken face content was for riverine and mine mix was 94.73 and 63.26% respectively. The results showed that abrasion and broken face content were in the standard range but maximum dry density and CBR were lower than standard. Regarding available budget, some modifications like particle distribution modification or stabilization could resolve the disadvantages of the aggregate. If improvement measurements are neglected, the consequences and damages to the road will be expected, a phenomenon that many roads have due to lack of knowledge about the properties of used aggregate material.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CBR
  • Density
  • Los Angeles abrasion test
  • Percentage of fractured particles
  • Surfacing aggregate