چالش‌ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ جنگل‌ها و مراتع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات آبخیزداری و بهره وری از آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران -معاون سابق سازمان جنگلها و مراتع کشور

چکیده

صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف کاستی‌ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور را عاملی برای تصرف جنگل‌ها و مراتع و تغییر کاربری آنها می‌دانند. بر این اساس، ضروری است که در چارچوبی علمی، کاستی‌ها و مشکلات قوانین و مقررات جنگل و مرتع بررسی شود. این پرسش‌ها مطرح شد که کدام یک از قوانین و مقررات مرتبط به جنگل‌ها و مراتع در این زمینه دچار کاستی و مشکل است و کدام قوانین و مقررات بخش‌های دیگر با حفظ اراضی منابع طبیعی مغایرت دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، تحقیقی با استفاده از روش دلفی مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان انجام گرفت. براساس نتایج تحقیق، 19 قانون و مقررات در زمینۀ تصرف اراضی جنگل و مرتع دچار مشکل و کاستی‌اند و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (1375)، مشکل‌دارترین قانون در زمینۀ حفظ جنگل و مرتع شناخته شد.دلایل ذکرشده برای مشکل‌دار بودن قوانین و مقررات عبارت‌اند از: ایجاد اختلال در جایگاه ملی بودن جنگل‌ها و مراتع، بازدارنده نبودن مجازات‌های بعضی از قوانین به‌دلیل سبک بودن یا متناسب نبودن مجازات‌ها، اجازۀ واگذاری بی‌ضابطۀ جنگل‌ها و مراتع، اجازۀ ساخت‌وسازهای غیرقانونی در جنگل‌ها و مراتع، اجازۀ واگذاری رایگان اراضی معوض از محل اراضی ملی و ایجاد شرایطی که واگذاری این اراضی را آسان می‌کند و سند مالکیت دولتی اراضی به نام اشخاص منتقل می‌شود. بر این اساس، تعدادی از قوانین کشور در زمینۀ حفظ جنگل‌ها و مراتع، دچار کاستی و مشکل‌اند و باید اصلاح یا نسخ شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges and Problems of Iran’s Laws and Regulations for the Preservation of Forests and Rangelands

نویسندگان [English]

  • Pezhman Roudgarmi 1
  • Mohammad Taghi Amozadeh Mahdiraji 2
1 Watershed Management and Efficiency of Water and Soil Research Department, Tehran Research and Education Center of Agriculture and Natural Resources, AREEO, Tehran, Iran
2 Master of Law
چکیده [English]

The experts in various fields consider the legal shortcomings as a factor in illegal obtaining of forests and rangelands (National Lands) in Iran. Therefore, it was necessary to analyze the shortcomings and problems of the law acts and regulations related to the forests and rangelands in a scientific framework. These questions were raised which of the forest and rangeland-related acts and regulations are in shortcoming and problem? And which acts and regulations of other sectors conflict with the protection of National Lands? In order to answer these questions, a research study was conducted using the Delphi method, which is based on a survey of experts. According to the results of the research, 19 acts and regulations on the illegal acquisition of forests and rangelands areas have problems and shortcomings. “The Organization, Duties and Selection of Islamic Councils of the State and the Choice of Mayors act (1996)” was voted as the most problematic law act in the field of forest and rangeland conservation. Some reasons for the problems of  acts and regulations were mentioned as the ignorance of Natural Resources Management organizations in some of the allocations and their failure to inquire, the disruption of nationality of forests and rangelands, the non-deterrence of penalties for certain acts because of the low amount of penalties, the permission to carry out illegal construction in the forests and rangelands, the establishing conditions that facilitate the free allocation of forests and rangelands, and facilitate the National Lands documents issuance in the name of persons. Finally, a number of law acts and regulations in the country regarding the maintenance of forests and rangelands are in shortcomings and problems that need to be amended or revoked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land illegal obtaining
  • Forest
  • Rangeland
  • Law acts
  • Delphi method