دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام

صفحه 1-11

مهرداد میرزایی؛ امیر اسلام بنیاد؛ رضا اخوان؛ رامین نقدی


اثر سایه بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه تحت تنش خشکی

صفحه 95-104

محمدحسین صادق‌زاده حلاج؛ داوود آزادفر؛ حسین میرزایی ندوشن


اثر بستر کشت در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گونۀ توت آمریکایی (Maclura pomifera L.)

صفحه 105-117

محمد عازمی اردکانی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی