بررسی واگذاری امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال به شرکت روسی کوسیس تئوفیلاکتوس و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی چگونگی واگذاری امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ایران به شرکت کوسیس تئوفیلاکتوس روسیه تزاری و همچنین پیامدها و تأثیرات آن بر وضعیت جنگل‌های مورد بهره‌برداری است. در این تحقیق، برای اولین بار با نگاهی تاریخی، موضوع بهره‌برداری و تخریب جنگل‌ها توسط شرکت‌های خارجی بررسی شده است که در حقیقت گامی در جهت گسترش مطالعات میان‌رشته‌ای در حوزة مطالعات تاریخ و منابع طبیعی تجدیدشونده به‌حساب می‌آید. مسئله اصلی این تحقیق شناخت عوامل اثرگذار بر واگذاری این امتیاز و پیامدهای اقتصادی و محیط زیستی آن در چارچوب مناسبات ناکارامد و فاسد دستگاه اجرایی دولت ایران و همچنین برنامه‌ها و سیاست‌های استعماری شرکت‌های وابسته به نظام رو به رشد سرمایه‌داری غربی است. در این تحقیق از روش پژوهش تاریخی، مبتنی بر استخراج داده‌های لازم از اسناد دست اول تاریخی و تحلیل توصیفی این اسناد استفاده شده‌ است. براساس یافته‌های این تحقیق، ناآگاهی و بی‌توجهی دولتمردان ایران به منابع طبیعی و همچنین نفوذ استعماری دول قدرتمند سبب انعقاد قراردادها و اعطای این امتیازها شد که بی‌توجهی به مفاد قراردادها از سوی دولت ایران نیز عرصه را برای این شرکت روسی در تخلف از مفاد قرارداد مهیا کرد. بهره‌برداری‌های غیر اصولی و منفعت طلبانة این شرکت خارجی از جنگل‌های شمال کشور، آسیب‌ها و تخریب‌های جدی‌ای را در پی داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concession granted to Russian Company of Koosis Teofeelucktous regarding the utilization of the Caspian forests of Iran and its consequences

چکیده [English]

The present study investigates how the concession for the exploitation of north forests of Iran was submitted to Russian company “Koosis Teofeelucktous” as well as its consequences and effects on the under- utilization forests. For the first time in this research the exploitation and degradation of the forests by the foreign companies are studied from the historical point of view. So this study can be considered as a step toward the development of the interdisciplinary in historical and environmental issues. The main goal of this research was to identify the influential factors in submitting this concession and its economic and environmental consequences due to the inefficient and corrupting government of Iran as well as colonial policies of the foreign companies relying on the growing western capitalism. In this study, the historical research method is applied based on the acquisition of the required data through historical original documents and descriptive analysis. The results showed that the lack of knowledge and utter neglect of Iran's official authorities regarding the forest resources as well as the colonial dominance of the authoritative governments and the corruption of Iran's officials are the main causes behind these agreements and concessions. However, breaking the substances of the agreements was made easier thanks to Iran’s government negligence. Hence, the way of forests exploitation leads to the serious damages and degradations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concessions
  • Exploitation of the forest resources
  • Iran’s government
  • Koosis Teofeelucktous Company
  • The Caspian forests