انتشار مقالات انگلیسی در مجله جنگل ایران

مجله جنگل ایران با هدف گسترش دامنه خوانندگان و تاثیرگذاری بیشتر مجله و نیز دریافت نمایه های بین المللی، از سال 1400 انتشار ویژه نامه به زبان انگلیسی را آغاز نموده است. این ویژه نامه علاوه بر 4 شماره سالانه نشریه، در زمستان هر سال منتشر خواهد شد. لذا از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در حوزه علوم منابع طبیعی دعوت می شود مقالات خود را به زبان انگلیسی مطابق فرمت آماده شده در سایت مجله به این مجله ارسال فرمایند. جهت ارسال مقاله از این لینک اقدام نمایید.