ارزش گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل های منطقۀ سبزکوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش¬آموختۀ کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

5 دانش¬آموختۀ کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران

6 دانش¬آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

 ارزشگذاری اقتصادی کالاها و خدمات اکوسیستمی و برآورد هزینه‎های ناشی از تخریب جنگل‌ها و  فرسایش خاک آن‌ها راه چاره‌ای برای برنامه‎ریزان و سیاستگذاران محیط زیست به‌حساب می‌آید تا با استفاده از این ابزارها برای احیا و حفاظت جنگل‌ها و تعیین بهترین کاربری اراضی گام بردارند. در این پژوهش یکی از مهم‌ترین کارکردها و خدمات جنگل،‏ یعنی کارکرد حفظ و نگهداری خاک در جنگل‌های بلوط منطقۀ حفاظت‌شدۀ سبزکوه در استان چهارمحال و بختیاری ارزشگذاری شده است. بدین منظور ابتدا زیرحوزه‌های منطقۀ مورد بررسی تفکیک و میزان رسوب خارج شده از هر زیرحوزه با استفاده از روش برآورد فرسایش و رسوب EPM تعیین شد. سپس مقدار هدررفت N,P,K  بر اساس مقادیر عناصر غذایی اندازه‌گیری‌شده در خاک مناطق فرسایش نیافته به‌عنوان نقاط شاهد تعیین و در نهایت بر اساس روش اقتصادی هزینۀ جایگزینی ارزش پولی نگهداری عناصر غذایی در اثر حفاظت خاک به‌وسیلۀ پوشش جنگلی محاسبه شد. نتایج  نشان می‌دهند که هر هکتار از جنگل‌های محدودۀ مورد بررسی می‌تواند سالانه 19/452 کیلوگرم از عناصر N,P,K  به  ارزش تقریبی 996 هزار ریال را نگهداری و از هدررفتن آن در اثر فرسایش جلوگیری کند. همچنین سالانه حدود 88  تن از عناصر N,P,K در اثر فرسایش خاک در محدودۀ مورد بررسی هدر می‌رود که به معنای کاهش حاصلخیزی و تحمیل هزینۀ  ثابت سالیانه، معادل 433/5 میلیارد  ریال به محیط زیست است که  در صورت فعلی‌شدن  برابر 894/50 میلیارد ریال در دورۀ 29 سال است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation of soil nutrients retention function of Sabzkouh forests

نویسندگان [English]

 • F. Bakhtiari 1
 • M. Panahi 2
 • M. Karami 3
 • J. Ghoddusi 4
 • Z Z. Mashayekhi 5
 • M. Pourzadi 6
1
2
3
4
5
6
چکیده [English]

As a strong supporting tool, valuation of forest ecosystems’ goods and services and estimating the costs of forest degradation and soil erosion are an effective remedy for planners and policy maker of environment. This could lead to restoration, preservation and choice of the best land uses. This research was carried out in forest lands of Sabzkouh protected area (Chaharmahal-e-Bakhtiari province) located in Zagros forest. This study was conducted to assess the soil conservation and prevention of nutritional losses as the principle economic functions of the forest land; First, sub-catchments of the studied region were separated and the outflowing volume of each sub-catchment was measured with Erosion Potential Method (EPM), then N,P,K losses based on measured nutrients in non-eroded regions were determined as control. Finally, the economic cost of nutritional conservation based on forest coverage was calculated. Results showed that 452.19kg of N, P, K elements were annually lost due to soil erosion in degraded forests with a net present value of 103.75US$/ha/year. Also, nearly 88 tons of N,P,K elements were lost annually in 5447.648 hectares at the studied area due to soil erosion leading to decrease of fertility and undertaking the environmental costs about 56597 US$.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soil erosion
 • Natural assets
 • Erode and non-eroded areas
 • Erosion Potential Method (EPM)
 • Replacement cost method