ارزیابی خطرآفرینی درختان چنار (Platanus orientalis Linn.) خیابان ولیعصر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

درختان خیابانی از مهم‌ترین عناصر سازندة پوشش‌های سبز شهری به‌شمار می‌آیند. با توجه به اینکه روزانه افراد و وسایل نقلیة زیادی در پیاده‌روها و خیابان‌های شهر در حرکت هستند، هرگونه عیب و نقصی در این درختان ممکن است به بروز خطرهای مالی و جانی منجر شود. برای این منظور مقدار خطرآفرینی درختان چنار دو سمت خیابان ولیعصر (حد فاصل میدان تجریش تا تقاطع خیابان طوس) با روش آماربرداری صددرصد و با استفاده از معیارهای خشکیدگی شاخه‌ها و سرشاخه‌ها، شکاف، شاخه‌دهی نامناسب، پوسیدگی، ضعف ساختاری، زخم، مشکلات ریشه و تماس با خطوط برق بررسی شد. در مجموع 457 درخت اندازه‌گیری شد و پس از تحلیل داده‌ها سهم هر یک از معیارهای خطرآفرین در آنها مشخص و میزان خطر طبقه‌بندی شد. نتایج نشان داد که خشکیدگی شاخه‌ و سرشاخه‌ و ضعف ساختاری (به‌ترتیب با مقادیر 80 و 69 درصد کل درختان) بیشترین سهم را در خطرآفرینی درختان دارند، درحالی‌که معیارهای شاخه‌دهی نامناسب و پوسیدگی کم‌اهمیت‌ترین معیارها هستند. وزن‌دهی معیارهای خطرآفرین نشان داد که 19 درخت (4 درصد کل درختان) در طبقة بسیار خطرناک قرار دارند. همچنین طبقه‌بندی درختانی که در حال حاضر در طبقه‌های خطر متوسط و زیاد قرار داشته، ولی در آینده قابلیت تبدیل شدن به درختان خطرناک و بسیار خطرناک را دارند، مشخص شد. درمجموع، انجام اقدامات اصلاحی مانند هرس تاج و قطع شاخه‌های خشک برای درختان با خطر متوسط و زیاد و قطع درختان بسیار خطرناک پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of hazardous oriental plane (Platanus orientalis Linn.) trees in Valiasr street of Tehran

چکیده [English]

Street trees are one of the most important components of urban green spaces. Any defects in street trees may cause injuries to human, vehicles and buildings. In this research, the assessment of hazardous oriental plane (Platanus orientalis L.) trees was carried out on both sides ofValiasr street (between Tajrish square toTous street cross section). Eight types of tree defects were detected: dead woods, cracks or seams, weak branch unions, decay, wound or cankers, root problems, poor tree structure and contact with power transmission lines. Totally, 457 trees were sampled. The results showed that the dead woods and poor tree structure are the main tree defects (with values of 80 and 69 percent of all sample trees, respectively), while weak branch unions and decay have less importance. Regarding to combination of tree defects, 19 trees were classified as very dangerous and must be removed. Furthermore, trees in medium and high risk classes were classified based on their potential to move toward more dangerous classes. Totally, improvement practices such as pruning of dead branches of trees with medium and high risk and cutting of very dangerous trees are recommended. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crack
  • Hazardous tree
  • Valiasr Street
  • Platanus orientalis
  • Wound