کسب رتبه " الف" نشریات وزارت علوم

کسب رتبه " الف" نشریات وزارت علوم

به استحضار کلیه پژوهشگران و مخاطبان مجله جنگل ایران میرساند در آخرین رتبه بندی نشریات در کمیسیون نشریات وزارت علوم و ISC، «نشریه جنگل ایران» توانست با کسب امتیاز ۸۳۴ از ۱۰۰۰ رتبه «الف» نشریات علمی را به خود اختصاص دهد.