چهارمین همایش ملی جنگل ایران

 

به اطلاع کلیه علاقمندان و پژوهشگران علوم جنگل و منابع طبیعی می رساند، چهارمین همایش ملی جنگل ایران آبان ماه 1401 برگزار می گردد.
 
تاریخ برگزاری: ۴ و ۵ آبان ماه ۱۴۰۱
مکان: دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
✅شروع ثبت نام و دریافت مقالات: یک مرداد ماه ۱۴۰۱ 
✅آخرین مهلت ثبت نام: ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱

✅مهلت ارسال مقالات: ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱
✅برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه گردد👇👇👇:

آدرس سایت همایش
‏http://4thconf-iranisaforestry.ir/